ΜΕΛΕΤΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Υδραυλικοί ατόμων
Ηλεκτρομηχανικοί ατόμων
Θάλαμοι
Πόρτες θαλάμων
Πόρτες ορόφων
Κομβιοδόχοι
Αναβατόρια
   
 
Κηπουπόλεως 60 Περιστέρι, τηλ.: 210 5981.963, fax: 210 5022.887
κιν.: 6947 508080 6977 298298, e-mail: info@archodislift.gr
 
 
/////////////// designed by ermisgraphics //